News & Events

  • Home
  • News & Events

HIPPO JETSKI TEST DRIVE

  • access_time01 Oct, 2016
  • account_circleadmin

สมาคมคนรักเจ็ทสกี รวมตัวจัดกิจกรรม พบปะที่ จังหวัด กาญจนาบุรี

สอนวิธีการขับขี่เรือและความปลอดภัยในการเล่นเรือ ทางเรือสกุลฎ์ซี

เข้ารวมกิจกรรม เป็นเรือช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ และมีเข้าทดลองขับ

เรือสกุลฎ์ซี และตอนกลางคืนมีเล่นเกมกับทานข้าวร่วมกัน 2วัน 1คืน

recent news

Bus & Truck Expo 2018
  • By : Admin | on : 03 Nov, 2018
Sakun C Buoyancy Test
  • By : Admin | on : 10 Jul, 2018
HIPPO JETSKI TEST DRIVE
  • By : Admin | on : 01 Oct, 2016
PHUKET  YACTH SHOW
  • By : Admin | on : 10 Feb, 2016
PATTAYA OCEAN MARINA SHOW
  • By : Admin | on : 10 Feb, 2016